Що таке органічне виробництво?

Виробництво органічної продукції (сировини) – виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо. На всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила для отримання органічної сировини або продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів (чітко регламентується у законодавстві України та у директивах Європейського Союзу).

 

Що таке екологічне землеробство, виробництво, сільське господарство?

Екологічне сільське господарство (землеробство) це використання земель із зменшеним (частково або повністю виключенням) хімічних засобів (законодавством чітко не нормується). Екологічним вважається виробництво за умови покращання його технологій і складових, зменшення кількості ресурсів всіх видів, використання натуральних складників, тари, упаковки та інших елементів (законодавством чітко не нормується).

Хто навчить, напише бізнес-план?

Всім видам робіт навчить Вас «ЗІР»

 

А що рентабельно буде завтра?

Що вирощувати? Ніхто і ніколи не дасть 100% вірної відповіді. В ринкових умовах необхідно: вирощувати те що продається, вивчати попит, радитись і рахувати, думати та в міру ризикувати. На 2016 рік це дикороси, мед, аквакультура, лікарські трави тощо.

 

З чого почати?

Починати необхідно із навчання, консультацій із перевіреними (рекомендованими людьми яким Ви довіряєте, які щось зробили та мають результати), вивчення практичного досвіду та огляду мережі Інтернет.

 

Що таке перехідний період (період конверсії)?

Період переходу від виробництва традиційної (неорганічної) продукції (сировини) до виробництва органічної продукції (сировини). Період конверсії в середньому 3 роки.

 

За яких умов перехідний період може бути скорочений?

За умов наявності документів про не використання земель (пасовище, луки тощо) та відповідно якості земель згідно вимог агрохімічного паспорту ґрунтів (та (або) вдало проведено стабілізаційного періоду).

 

Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини)  Видача сертифіката відповідності на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних процедур оцінки відповідності, у тому числі оцінювання, що довели виконання встановлених вимог.

 

Сертифікація

Процедура, при якій незалежна третя сторона підтверджує в письмовому вигляді, що чітко визначене виробництво або переробка охоплені оцінкою, яка надає належну впевненість, що конкретний продукт відповідає певним вимогам.

 

Стабілізаційний період

Період  перед перехідним (конверсійним) або їх суміщення для ведення землеробства метою якого є покращання стану ґрунтів в цілому до бажаних (оптимальних для даного типу ґрунтів) шляхом науково обґрунтованого внесення добрив і дотримання сівозмін.

 

Які принципи органічного сільськогосподарського виробництва?

Органічне виробництво в цілому базуються на принципах: добровільності, здоров’я, відповідальності, справедливості, синергетичних ефектів, відмови від ГМО і продукції з них; відмови від використання хімічно синтезованих зовнішніх ресурсів, за винятком виключних випадків, встановлених відповідним законодавством, збереження біологічного розмаїття.   Добровільності – дотримання обов’язкових вимог наведених в органічному законодавстві та нормативних документів у цій галузі. Принцип здоров’я передбачає, що органічне сільське господарство здійснюється за положеннями стабілізації стану та поступового покращання якості грунтів з метою забезпечення максимальної ефективності господарювання на засадах сталого землекористування. Принцип здоров’я передбачає виважене агарне природокористування у відношенні до всіх складових територіально-господарських та природних екосистем. У такий спосіб всі компоненти екосистем не зазнають деградаційних процесів та є передумовою й процесами в подальшому – їх покращання. З цією метою потрібно уникати використання штучних, синтезованих, мінеральних добрив і речовин, пестицидів, хімічних препаратів які можуть в просторі і часі призводити до порушення принципів і положень органічного виробництва. Принцип відповідальності передбачає сумісне виконання обов’язкових вимог та добровільних які призводять до тенденції постійного покращання всіх видів робіт, наприклад, виконання принципів добровільності, здоров’я, сталого аграрного природокористування, соціальної відповідальності бізнесу, екологічності. Принцип справедливості  передбачає те, що органічне сільське господарство повинно брати до уваги питання економічної ефективності, екологічної доцільності та соціальної необхідності та справедливості функціонування такого виробництва, що в сукупності створює справедливе відношення до всіх складових територіально-господарських систем та й екосистем зокрема. Управління органічним виробництвом повинне бути адаптоване до місцевих умов довкілля, специфіки інфраструктури та соціального рівня населення. Виробники мають вибудовувати свої відношення у суспільстві на засадах соціальної відповідальності.

 

Чи підтримує держава виробників органічної продукції?

Так, зокрема 3 вересня 2013 року було прийнято Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції і спрямований на забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції, а також на гарантування впевненості споживачів у продуктах, маркованих як органічні. Проте конкретної фінансової підтримки кожному виробнику на рівні держави фактично у всіх областях не надається. Наприклад, у Львівській області підтримка виробників відбувається на місцевому рівні із «Комплексної програми підтримки АПК», зокрема виробникам компенсуються витрати на проведення сертифікації у розмірі до 10 тис. грн на виробника; компенсується плата за користування банківськими кредитами у розмірі 90% (станом на 2016 рік).

 

Чи можна одночасно займатися виробництвом органічної та неорганічної продукції?

Так, вітчизняне законодавство це дозволяє. Тобто фермер одночасно може вирощувати, наприклад, органічні та неорганічні зернові та зернобобові культури, проте повинен чітко розділяти продукти, отримані з кожної із цих площ. Виробник також повинен орієнтуватися, що необхідно буде такі вимоги виконувати постійно. Виробник може поступово зменшувати площу під неорганічні зернові та у майбутньому перевести на органічне виробництво площу під усіма культурами.

 

До кого звертатися, якщо я хочу сертифікувати свою продукцію?

Ознайомтеся з переліком сертифікаційних органів, які діють в Україні. Наприклад, це: Органік Стандарт (Україна), Інститут ринкової екології (ІМО, Швейцарія), Ecocert CA(Франція), Austria Bio Garantie GmbH (Австрія), Control Union Certifications (Нідерланди), Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu (ЕТКО, Туреччина), CERES Certification of Environmental Standards GmbH (Німеччина), Abcert AG (Німеччина), Lacon GmbH (Німеччина), QC&I GmbH (Німеччина), Bioagricert S.r.l. (Італія), Istituto Certificazione Etica e Ambientale (Італія), Suolo e Salute srl (Італія). Ви можете звернутись до будь-якого органу, щоб провести сертифікацію. Проте рекомендуємо звернутись до практиків, знайомих, до даної організації з отримання рекомендацій про роботу і престиж сертифікуючого органу.

 

Де можна придбати засоби захисту рослин для органічного виробництва?

– агросол можна придбати у ГмбХ АгроКонсалтинг;

– ріверм – у МЕФ «Аква-Віта»;

– лепідоцид, бактофіт, псевдобактерин-2, фунгістоп – у ТОВ «Біонасервіс»;

– азотофіт, фітоцид, липосам – у ПП «БТУ-Центр»,

– біомаг, біомаг соя, фітодоктор, колорадоцид, целюлад, біофосфорин, гаубсин – у ДП «Ензим»;

– гумівіт, гумігран 1, гумігран 2, гумігрун 1, гумігрун 2, гумігрун 3, гумігрун у, гуміпас, гумісол, гумісол-екстра, гумісол-плюс, гумісол-пріма, гумісол-супер, гумісол-супер, гумісол-супер – у ТОВ «Агрофірма «Гермес»;

– біогумус (вермікомпост), вермікон – у ФОП «Конкін» (Черкаська обл.);

– eмбіко відновлювач родючості грунту, ембіко компост – у ТОВ «Пансіонат «Орбіта-2»;

– сана-там – у ПП «Сана-Там Україна»;

– сізам – у ТОВ «Спадщина-Україна».

– та інші організації проте необхідно провіряти термін дії сертифікату  організації.

 

Які проекти підтримки органічного виробництва діють в Україні?

  1. Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні» (2002-2016 рр.). Цілі проекту: підвищити якість та товарообіг сертифікованих органічних сільськогосподарських орних культур від малих та середніх підприємств для експорту, а також молочних продуктів для внутрішнього ринку; підвищити рівень комерційних послуг для органічного сектору; покращити сприятливе бізнес середовище для розвитку органічного сектору.
  2. Проект «Сприяння економічному розвитку та зайнятості». Метою даного проекту є створення стабільного партнерства в рамках органічного сектору. Проект надає підтримку заходам, що спрямовані на популяризацію органічних продуктів серед споживачів, просування ідеї органічної продукції у відповідності зі стандартами ЄС серед потенційних виробників.
  3. Проект АгроІнвест. Проект надає підтримку сектору органічного виробництва в Україні шляхом розробки і впровадження законодавства, яке створює більш прозоре і узгоджене регуляторне середовище для малих та середніх виробників органічної продукції в Україні. АгроІнвест також підтримує органічний сектор шляхом співпраці з національними галузевими неурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток органічного виробництва, з метою розбудови їх інституційного потенціалу та спроможності відстоювати інтереси своїх членів, популяризації органічного виробництва та споживання органічних продуктів, розповсюдження інформаційних матеріалів, а також проведення навчання та ярмарків органічної продукції.

 

 

Короткий словничок

 

Дикорослі рослини визначаються як придатні до вживання рослини та гриби, частини того, що природно вирощується у лісах, і на господарствах та не обробляється с/г методами. Збирання дикорослих продуктів розглядається додатково до сільськогосподарського виробництва.

Генна інженерія — набір технологій молекулярної біології (таких як рекомбінантна ДНК), за допомогою яких змінюється генетичний матеріал рос­лин, тварин, мікроорганізмів, клітин або інших біологічних одиниць, у такий спосіб або з такими результатами, які не можна одержати методами природно­го розмноження або природним відтворенням. Технології генетичної мо­дифікації включають в себе (хоча не зводяться лише до): рекомбінантну ДНК, злиття клітин, мікро та макро ін’єкцію, інкапсуляцію, знищення й подвоєння генів. Генетично змінені організми не включають в себе організми, отримані з використанням таких технологій, як кон’югація (зв’язування), трансдукція та природна гібридизація.

Генетично модифіковані організми (ГМО) — рослина, тварина або мікроор­ганізм, що були змінені за допомогою генетичної інженерії.

Знак сертифікації – позначка, емблема або логотип органу сертифікації, що засвідчує сертифікацію продукту відповідно до правил сертифікаційної програ­ми, яку здійснює цей орган.

Зелені добрива — сільськогосподарська культура, біомаса якої змішується з грунтом з метою його поліпшення. Може включати в себе стихійно вирослу на полі культуру, рослини чи водорості.

Зона виробництва органічної продукції та сировини – місце для ведення виробництва органічної продукції (сировини), яке за агроекологічними показниками придатне для здійснення виробництва органічної продукції та органічної сировини рослинного і тваринного походження.

Екологічна сертифікація – системна діяльність третьої сторони з метою встановлення відповідності природно-господарських об’єктів до соціальних, економічних та екологічних критеріїв і потреб суспільства згідно законодавчо-нормативних документів України, зокрема й міжнародних з використанням процедури екологічного аудиту, що забезпечує економічно доцільне та екологічно виважене управління природокористуванням.

Екологічний сертифікат відповідності – це документ, який підтверджує, що належним чином ідентифікований об’єкт відповідає встановленим екологічним вимогам, видається заявникові органом Системи екологічної сертифікації і підтверджує факт відповідності сертифікованого об’єкта встановленим законодавчо-нормативним вимогам.

Екологічна стандартизація – системна діяльність, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впо­рядкування у відносинах суб’єктів господарювання та збереження при цьому якості НПС через запровадження обов’язкових і добровільних нормативів у всіх га­лузях життєдіяльності суспільства, окремого індивідууму та об’єктах довкілля, спрямована на стабілізацію, покращання екологічних характеристик і проведення сертифікації.

Екологічний стандарт – нормативний документ із галузі стандартизації, в якому для загального та багаторазового використання наведені правила, методики, характеристики у сфері природокористування та природоохоронної діяльності, які забезпечують в цілому сприятливий для суспільства і біоти стан НПС, підтримання екологічних функцій природи.

Маркування органічної продукції – слова, знаки, опис товарів і послуг, назва марки, зображення чи символи, що свідчать про належність продукції до органічної та розміщені на упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до цього виду продукції.

Органічний — поняття «органічний» стосується системи ведення сільського господарства та відповідних продуктів.

Органічний продукт — продукт, що виробляється, переробляється та про­дається у відповідності зі стандартами органічного господарювання.

Органічне насіння і садивний матеріал — насіння і садивний матеріал, вироб­лені в рамках сергифікованого органічного господарювання.

Органічна продукція – продукція, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва.

Органічне землекористування –  процес екологічно безпечного використання сільськогосподарських земель, передбачає процедуру екологічного аудиту, сертифікацію та регулярне проведення інспекції всіх процесів сільськогосподарського виробництва на відповідність стандартам із органічного землеробства, що засвідчується сертифікатом з метою збереження навколишнього природного середовища та забезпечення населення органічними продуктами харчування.

Орган з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини) – підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, які призначені у визначеному законодавством порядку та провадять діяльність з оцінювання та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини).

Паралельне виробництво — виробництво, коли одне й те ж господар­ство/підприємство займається вирощуванням, розведенням, обробкою або переробкою того самого продукту як в рамках сертифікованої органічної системи, так і в неорганічний спосіб.

Сертифікаційний орган – орган, що проводить сертифікацію, окремо від власників стандартів та інспекції.

Традиційна (неорганічна) продукція – продукція, виготовлена за загальноприйнятними технологіями виробництва сільськогосподарської продукції, де можна використовувати будь-які хімічні засоби захисту, синтетичні мінеральні добрива, консерванти, штучні барвники, стимулятори росту, гормони, антибіотики, ароматизатори, стабілізатори, підсилювачі смаку тощо відповідно до законодавства.

Тест-культури – сільськогосподарські рослини, в яких визначається вміст токсичних речовин при обстеженні території для оцінки її придатності щодо вирощування органічної продукції.

Торгова марка – будь-яка письмова, друкована чи графічна презентація на етикетці чи  на самому продукті або біля нього.

Уповноважений орган сертифікації – юридична особа, акредитована відповідно до закону та уповноважена на здійснення сертифікації виробництва органічної продукції (сировини).

Харчова добавка — збагачення або додавання до харчового продукту будь-якої іншої речовини з метою вплинути на термін зберігання, консистенцію, колір, смак, запах або інші органолептичні властивості продукту.