«Зелені ініціативи Рівного» – це об’єднання науковців, бізнесу, аграріїв, волонтерів та громадян які спільно вибудовують майбутнє України задля її процвітання.

«Зелені ініціативи Рівного» пропонує:  інформаційну підтримку, розробку, розповсюдження та пропагування ідей та проектів громадських, приватних, інших установ та організацій, що спрямовані на  екологізацію виробництва та реалізацію євроінтеграційного вектору держави;  всебічну допомогу освітнім, оздоровчим, соціальним організаціям, сільськогосподарським об’єднанням та фермерам щодо організації садівництва та ягідництва, садово-паркового дизайну; органічного виробництва; культивування вирощування дикоросів, надання консультаційних, розробка грантових пропозицій і дорадчих послуг у різних галузях економіки із екологізації її розвитку та інші не заборонені  види діяльності.

Що ми робимо

Впровадження ідей та проектів екологізації економіки та реалізація євроінтеграційного вектору держави
«Об’єднаймо зусилля для кращого майбутнього !!!»
Добровільності, відповідальності, справедливості,  синергетичних ефектів
  1. «Трансграничное сотрудничество для устойчивого управления природопользованием в бассейне реки Припять» 2016 рік
  2. «Впровадження зелених технологій для сталого розвитку міст шляхом екологічно безпечної утилізації опалого листя в місті Рівне» 2016 рік
  3. «Створення комплексу«Світ органіки» 2015 рік
  4. «Формування ринку водних ресурсів: віртуальна вода і глобальні перспективи для України» 2014 рік

Проекти

Екологічні проекти 55
Соціальні проекти 25
Інноваційні проекти 15
Інші проекти 5

Наша команда

Скрипчук Петро Михайлович
Скрипчук Петро Михайлович
Працює в Технічному Комітеті із сталого розвитку в НААН України. Рецензував методичні розробки із органічного виробництва в структурі НААН України. Член редколегії журналів: «Environmental Economics» (видавництво LLC «CPC «Business Perspectives», Україна), Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, «Аcta statistica» (Словакія). Розроблено методики: екологічного аудиту територій, екологічної сертифікації природно-господарських систем та стандарти із їх екологічної сертифікації, здешевлення переходу аграрних підприємств до органічного виробництва, оптимізації функціонування органічних аграрних підприємств, торгівлі віртуальною водою в органічному виробництві, сукупного фінансування підприємств аграрного та водогосподарського профілю та ін. Отримано патент на сорт волоського горіха «Сойка» (співавтор Пакуш М.Є.). Захистив 4 аспіранти на кандидатів наук.
Судук Олена Юріївна
Судук Олена Юріївна
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри менеджменту НУВГП.
Основні напрями наукових досліджень: охорона та використання водних ресурсів; споживання віртуальної води і торгівля нею в умовах дефіциту водних ресурсів; основні засади формування водогосподарського менеджменту тощо.

Щербакова Анастасія Сергіївна
Щербакова Анастасія Сергіївна
Кандидат економічних наук, доцент менеджменту НУВГП.
Основні напрямки наукових досліджень: інноваційно – інвестиційний розвиток сільського господарства, в т.ч. органічного; управління проектами, сучасні напрямки менеджменту; управління потенціалом підприємств різних сфер діяльності тощо;
Шпак Галина Миколаївна
Шпак Галина Миколаївна
Кандидат економічних наук, фахівець екологічного та органічного землекористування та виробництва, Технічний коледж НУВГП
Мороз Еліна Григорівна
Мороз Еліна Григорівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту НУВГП
До кола наукових інтересів належить дослідження теоретичних та прикладних аспектів інституційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств комунального господарства, як об’єктів сектору критичної інфраструктури країни.

Наша громада

Наші партнери