«Зелені ініціативи Рівного» – це об’єднання науковців, бізнесу, аграріїв, волонтерів та громадян які спільно вибудовують майбутнє України задля її процвітання.

«Зелені ініціативи Рівного» пропонує:  інформаційну підтримку, розробку, розповсюдження та пропагування ідей та проектів громадських, приватних, інших установ та організацій, що спрямовані на  екологізацію виробництва та реалізацію євроінтеграційного вектору держави;  всебічну допомогу освітнім, оздоровчим, соціальним організаціям, сільськогосподарським об’єднанням та фермерам щодо організації садівництва та ягідництва, садово-паркового дизайну; органічного виробництва; культивування вирощування дикоросів, надання консультаційних, розробка грантових пропозицій і дорадчих послуг у різних галузях економіки із екологізації її розвитку та інші не заборонені  види діяльності.

Що ми робимо

Впровадження ідей та проектів екологізації економіки та реалізація євроінтеграційного вектору держави
«Об’єднаймо зусилля для кращого майбутнього !!!»
Добровільності, відповідальності, справедливості,  синергетичних ефектів
  1. «Трансграничное сотрудничество для устойчивого управления природопользованием в бассейне реки Припять» 2016 рік
  2. «Впровадження зелених технологій для сталого розвитку міст шляхом екологічно безпечної утилізації опалого листя в місті Рівне» 2016 рік
  3. «Створення комплексу«Світ органіки» 2015 рік
  4. «Формування ринку водних ресурсів: віртуальна вода і глобальні перспективи для України» 2014 рік

Проекти

Екологічні проекти 55
Соціальні проекти 25
Інноваційні проекти 15
Інші проекти 5

Наша команда

Судук Олена Юріївна
Судук Олена Юріївна
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри менеджменту НУВГП.
Скрипчук Петро Михайлович
Скрипчук Петро Михайлович
Професор кафедри менеджменту НУВГП, доктор економічних наук, член Технічного комітету зі стандартизації Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», автор понад 160 публікацій на тематику екологічного та органічного виробництва, стандартизації, сертифікації та економіки природокористування. Розробляє проекти та грантові пропозиції на тематику екологізації аграрного виробництва та економіки природокористування. Консультує із впровадження інноваційних технологій, кращих виробничих практик та більш чистих технологій.
Щербакова Анастасія Сергіївна
Щербакова Анастасія Сергіївна
Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту НУВГП.
Шпак Галина Миколаївна
Шпак Галина Миколаївна
Кандидат економічних наук, фахівець екологічного та органічного землекористування та виробництва, Технічний коледж НУВГП

Наша громада

Наші партнери