Щоб вирішувати проблеми зміну клімату потрібно системно знати де “шкодить” людина. Основні проблеми зміни клімату залежать від дільності людства в цілому, але зробити цей вплив мінімальним можливо. Передусім потрібно нашому уряду впродовж 30 років замислитись про те, що ж передамо нащадкам? І розуміти, що “слава” це теж “матерільні речі” у час глобальної компютеризації та початків цифрової економіки.

Системні наукові рішення базуються передусім на аналізі стану і тенденцій нашого негативного впливу на навколишнє природне середовище. Інструментами таких досліджень є моніторинг, ГІС, екологічний аудит, моделювання, економіка природокористування, ризикологія. Наш вклад у державотворення науки здійснюється постійно. Прикладом є нова публікація колективу авторів  Херсонського державного аграрного університету та Національного університету водного господарства та природокористування.
Назва статі: “Антропогенна та кліматична причинність змін гідрологічного режиму Дніпра”, автори: Пічура Віталій Іванович, Потравка Лариса Олександрівна, Скрипчук Петро Михайлович, Стратичук Наталія Володимирівна.

Анотація. Інтенсивне використання водних ресурсів та трансформація природних ландшафтів під впливом господарської діяльності людини призвели до зміни природного водного балансу річкових басейнів. Негативні процеси посилюються кліматичними змінами, які суттєво порушили гідрологічний режим, що визначається зміною динаміки річкових потоків. Ретроспективне дослідження та прогнозування течії Дніпра було проведено за допомогою багатовимірної статистики та адаптивних методів аналізу нелінійного часового ряду. Виявлено аномальні особливості та визначено основні періоди зміни водного режиму річки за 190 років (1818–2008). В результаті нелінійного прогнозування було визначено, що якщо тенденція антропогенного та кліматичного формування водного режиму Дніпра зберігається, існує 90% ймовірність незначної, але стійкої тенденції та циклічного зменшення середньорічного стоку на 1,6 м3 / с на рік до 1120 ± 270 м3 / с до 2040 р. Результати детального ретроспективного аналізу за 190 років та прогнозування ймовірності змін течії Дніпра підтверджують попередні висновки багатьох вчених щодо суттєве перетворення екосистеми транскордонної річки в транскордонному вимірі.