Оприлюднено науково-практичні доробки працівників РКОЦ НУВГП, а саме опубліковано монографію “Моделі та механізми геоуправління аграрними підприємствами”. Автори:  Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Рецензенти: Ковшун Н.Е., д.е.н., професор, НУВГП, Балджи М.Д., д.е.н., професор, Одеський національний економічний університет.

У монографії розглянуто моделі та механізми геоуправління аграрними підприємствами й територіально-господарськими системами. Запропоновано сучасні методологічні підходи, практичні рішення щодо: створення геоінформаційних послуг для традиційного та органічного виробництва, використання «віртуальної води», методологічних основ формування водогосподарського та аграрного менеджменту, методики та інструментарію екологізації сільськогосподаського виробництва, іннновацій стандартизації (способи заробітку мільярдів на рівні країни завдяки вдалому менеджменту у системі метрології, стандартизації й сертифікації), організації кооперації й кластерів (“болючі” та синергетичні точки організації та їх розвитку). Також у монографії можна знайти відповідь на питання (чому аргарні фірми сіють зернові та соняшник і що держава отримує взамін?)