У 2019 році проводимо фенологічні спостереження за волоським горіхом за такими фазами: бубнявіння і розпускання вегетативних бруньок; розпускання листків; бубнявіння і розпускання генеративних бруньок; початок росту пагонів; цвітіння чоловічих та жіночих сережок; формування і достигання плодів; закінчення росту пагонів; початок осіннього забарвлення листків; листопад.

Час настання і тривалість проходження фенологічних фаз визначаємо за методикою, рекомендованою для ботанічних садів. У процесі фенологічних спостережень за рослинами відмічали початок фенофази, коли вона проявлялася у 10% органів, масове її настання − не менше ніж у 50% органів і кінець, коли у понад 90% органів вона завершилася. Спостереження починали в березні і проводили 2 рази на тиждень, а з липня – будемо проводити один раз на 5–6 діб. На підставі результатів фенологічних спостережень складемо феноспектр за методикою М.Є.Булигіна.

Характерно, що рані форми горіха ще до цвіту чоловічих сережок вже готові приймати пилок, мають справжні листки, приріст пагонів становить до 7 см. Середні форми тільки почали активний ріст чоловічих сережок та помітні у зародковому стані горішки у материнських бруньках, приріст пагонів до 3-4см. Пізні форми тільки започаткували бунявіння сережок та почався ріст  головних вегетативних бруньок до 2 см.