Метою проекту є стимулювання сталого розвитку м. Рівне за рахунок впровадження технологій утилізації опалого листя.

Для реалізації мети в проекті передбачено здійснення таких основних заходів:

  1. Оцінка об’ємів утворення листового опаду та аналіз ступеня його забруднення.
  2. Вибір «зеленої» технології та закупівля обладнання для збору й переробки листя на біогумус.
  3. Організація технологічного процесу переробки листя.
  4. Організація навчання різних верств населення міста та представників різних міст України найбільш екологічно доцільному та соціально і економічно ефективному способу утилізації переробки листя в містах.

Важливими особливостями проекту є його соціальна, економічна, інноваційна, виховна, просвітницька та екологічна значимість. Вигодами від впровадження проекту є:

  1. Вирішення проблеми із зменшення кількості вивезення органічних відходів на полігон побутових відходів. В Україні діючими є 242 полігони побутових відходів, 248 полігони мають закінчений термін дії, 1100 полігонів не відповідають нормам екологічної безпеки, щороку з’являється до 3300 смітєзвалищ де здійснюють захоронення листя. У місті Рівне використовується один комунальний полігон термін дії якого закінчується та відчувається гостра необхідність із зменшення потрапляння на його органічних відходів. Проект вирішує положення Законів України щодо поетапної заборони вивезення органічного сміття (в тому числі опалого листя) на полігони побутових відходів та розробляється проект для 8 міст – «Чисте місто». Спалення листя заборонено законами держави та карається штрафом від 3 до 10 не оподаткованих мінімумів згідно статті 77-1 «Кодексу про адміністративні правопорушення».  Проте така проблема не вирішена.
  2. Заборона використання листя як сировини для пелет і використанням для компостування пов’язана із тим, що листя дерев на 1 га насаджень поглинає за сезон вегетації: 200-400 кг сірчистого газу; 5-10 т вуглекислого газу; від 14 до 65 кг пилу; 370-380 г свинцю. Крім свинцю, листя затримує і інші токсичні метали – мідь, кобальт, цинк, марганець, залізо та ін. Тому такі забруднюючі речовини через їх спалювання потрапляють в атмосферу а при компостуванні забруднюють сільськогосподарські землі та в подальшому продукцію.
  3. Збільшення озеленення міст є обов’язковим стандартом так, як одне доросле дерево “чистить” майже 20 тис. м3 повітря. Завдяки фільтруючій здатності рослин, вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі міст знижується на 25-50 %.
  4. Опале листя є ціною сировиною та може бути утилізовано з найменшою шкодою для довкілля і найбільшою для суспільства при переробці на біогумус. Запропонована інноваційна технологія дозволяє переробити листя на екологічний продукт, що може бути використаний для: удобрення міських газонів і квітників, при вирощуванні розсади квітів і рослин у міському господарстві, виробництва біологічно активного рідкого добрива (біогумісол), виробництва грунтосумішей та бути використано на перспективу в інших сферах економіки. При цьому використвуються каліфорнійські червяки та спеціальні добавки, які переробляють опале листя (в середньому за 6 місяців теплого періоду року).
  5. У загальній структурі органічні відходи міст складають: рослинні відходи складають до 18%, 25% – харчові відходи, до 20% паперу, 3% – деревини. Також виникає проблема із утилізацією трави після косіння газонів у містах. Всі названі вище відходи можуть за пропонованою технологією можуть бути використані як компоненти суміші із листям для переробки каліфорнійським червяком на біогумус.
  6. Реалізація заходів публічності протягом життєвого циклу проекту забезпечить: висвітлення у ЗМІ (телебачення, газети, радіо), проведення семінарів, видавництво рекомендацій та інформаційних буклетів, тематичні виступи не телеканалах, робота сайту громадської організації де буде викладено досвід  й рекомендації для всіх міст України із екологічної утилізації листя