Метою розробки є створення інформаційно-комунікаційної платформи для моделювання розвитку органічного виробництва від вибору земельної ділянки до організації збуту продукції, що систематизує інформацію на єдиному веб-ресурсі з метою збільшення площ органічного виробництва як найбільш оптимального способу землекористування, відновлення якості і здорожчання вартості сільськогосподарських земель.

Проект направлений на вирішення проблеми щодо розвитку системи органічного землекористування і вирішує задачі Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) щодо реалізації Глобального зеленого курсу в Україні, спрямованого на екологічно чистий та стабільний розвиток, створення відповідної інфраструктури та інформаційного забезпечення в агропромисловому секторі економіки. Такі підходи базуються на синергії і методологічних принципах: аграрної та економіки природокористування, інформаційних технологій в аграрному секторі та використання геоінформаційних систем, імплементації світового досвіду для України й сприяння конкурентоздатності національної економіки.

Актуальність проекту полягає у нагальній потребі інформатизації агропромислового виробництва для забезпечення об’єктивності економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості земельних ресурсів для органічного виробництва. Питома вага експорту агропромислової продукції в структурі ВВП України складає від 30% до 50%. Проте високотехнологічне органічне виробництво дозволяє отримувати однакові в порівнянні із традиційним виробництвом результати на площах менших до 30% сільськогосподарських земель. Тому інформаційне забезпечення агропромислового виробництва започатковує «точки росту», забезпечує інформатизацію і диверсифікацію виробництва.

Отже, є нові здобутки значить будуть й нові перемоги!  Більше практичних рішень на фейсбук сторінках.

Свідоцтво

Рішення про реєстрацію

лист повідомлення