ОПИС. Проблема органічного виробництва полягає у необхідності більших витрат на початковому (перехідному) періоді та його інформаційному забезпеченні на основі ГІС-технологій як вимоги конкурентноздатного аграрного виробництва. Актуальність проекту полягає у забезпеченні управління аграрним виробництвом на основі геоінформаційно-аналітичних систем, впроваджені перспективних технологій агропромислового комплексу, врахуванні об’єктивних факторів розвитку ринкової економіки та нарощування експортного потенціалу держави, практичному впроваджені  Законів України («Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», Директив ЄС 889/2008 «Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування…»  та інших програм і рішень уряду.

Органічне землекористування та як результат – виробництво вирішує задачі Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) щодо Глобального зеленого курсу, спрямованого на екологічно чистий та стабільний розвиток, створення відповідної інфраструктури та підвищення зайнятості у секторах економіки. Такий проект системно вирішує питання: економіки природокористування, екологічного менеджменту, геоінформаційних систем, імплементації директив ЄС в Україні та сприяння конкурентноздатності національної економіки, запровадженні положень «зеленої»  економіки.

Ідея геопорталу складається в створенні універсальної інформаційної платформи, здатної інтегрувати відомості агровиробничого характеру на різних рівнях виробництва, представляти у вигляді картограм і графіків та розподіляти отримані результати за допомогою спеціалізованого Web-ГІС додатку.

Що вирішує проект?

Проект на практиці: реалізує соціо-еколого-економічні переваги від запровадження органічного виробництва; дає можливість у режимі онлайн проводити еколого-економічну та банківську оцінку вартості земель; обґрунтовує варіанти диференційованого використання сільськогосподарських земель під різні культури та способи аграрного виробництва; визначає можливості сільськогосподарської кооперації та кластерів; обґрунтовує використання віртуальної води для органічного виробництва; імплементує світовий досвід щодо геоінформаційних технологій та виконує положення із гармонізації інноваційно-інвестиційних підходів в нормативних документах ЄС та України; буде координаційним центром у розвитку бізнесу та ін. Інноваційними є рішення проекту щодо реалізації на практиці положень е-маркування та відображення географічного походження продукції за світовими стандартами (ІСО 9000, ІСО 14000, ІСО 22000, системи НАССР тощо).

Портал вирішує проблему сучасного інформаційного, консультаційного, бізнесового, маркетингового, дорадчого забезпечення аграрного виробництва. Портал містить системну та оброблену інформацію про: можливості і доцільність способів використання земель; рентабельність, спеціалізацію, екологічну та соціальну відповідальність бізнесу; еколого-економічне обґрунтування доцільності та витрат на перехід до органічного виробництва в режимі запиту (онлайн); облік якості і кількості врожаїв, контроль за використанням земель або врожаїв; можливості встановлення датчиків та їх контролю із моніторингу та інших функцій; аналіз агрохімічних показників грунту та показників забезпеченості поживними речовинами рослин тощо.

Команда.

  1. Скрипчук Петро, експерт у галузі органічного виробництва, досвід 15 років, д.е.н, професор, член Технічного комітету із розробки стандартів (ТК 93 УкрНДНЦ), голова громадської організації “ЗІР”, доктор економічних наук з економіки природокористування, автор 220 наукових праць у галузі сертифікації, стандартизації, органічного виробництва, екологічного та водогосподарського менеджменту тощо.
  2. Пічура Віталій, експет у галузі ГІС технологій, керівник багатьох грантових програм в.т. ч. міжнародних на тему проекту протягом 15 років.
  3. Жуковський Віктор, ст. викладач НУВГП, ІТ спеціаліст (ASP.NET, MS SQL/MySQL, MS Azure та ін.).

Інформація  за посиланнями: https://www.facebook.com/OrganicPortal