автор: д.е.н., проф. Скрипчук П.М.

В частині 2 наукового звіту ФАО (The State of Food Security and Nutrition in the World 2018) докладно вивчається питання про те, якою мірою і в яких аспектах зміна клімату та екстремальні погодні явища негативно позначаються на продовольчій безпеці і харчуванні. Одним із висновків є напрацювання шляхів подолання основних проблем, пов’язаних зі зміною клімату та екстремальними погодними явищами, і досягнення цілей у всіх його проявах до 2030 року (завдання 1 і 2 Цілей стійкого розвитку (ЦСР)), а також
інших взаємопов’язаних положень, включаючи вжиття заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками (ЦСР 13).
Наприклад, на 4-х картах показані зміни середньої температури у градусах Цельсія.

Рисунки 16c та 16d узагальнені для кожної країни. Спостерігаємо підвищення температури в середньому на 1градус Цельсія.
Другий приклад, на карті показано кількість років де відсоток днів, коли добова температура перевищує 90-й процентиль (TX90p) та перевищує одне річне стандартне відхилення (SD) за 2011–2016 рр. у порівнянні з 1981–2016 рр.

Третій приклад.

На рисунку показано, мінливість виробництва зернових, яка пояснюється: а) середньорічною температурою, кумулятивним NDVI протягом сезону та сукупними щорічними опадами; б) двома кліматичнимипоказники, що вимірюють посуху: Аномалія гарячих точок виробництва сільського господарства (ASAP) та Система індексу сільськогосподарського стресу (ASIS). Кольори символів відображають знак кореляції (зелений = позитивний, червоний = негативний), як це передбачено коефіцієнтом кореляції Пірсона.

Висновок на 50 років наперед: сади швидко плідного волоського горіха через 15 років вступлять у фазу найвищої прибутковості, а звичайного через 20 років. І саме цим вирішують багато продовольчих й структурно-екологічних, ландшафтних задач людства: можливість для росту використовувати багаторічні запаси ґрунтових вод, пом’якшення клімату, роль захисних і стабілізуючих насаджень як для біоти так і для вологості ґрунтів, використання потепління як позитивного фактору для урожайності й стійкості дерев та
низка інших здебільшого позитивних факторів.